Hejanpol.pl

Wykonujemy usugi w zakresie:


Nawierzchnie z kostki betonowej i granitowej (place manewrowe, parkingi, drogi wewntrzne, chodniki, podwrza, podjazdy i in.)
Usugi koparko-adowark

Usugi minikopark (wykopy pod kable, instalacje wodno-kanalizacyjne, gazowe, elektryczne)

Wynajem sprztu budowlanego z operatorem

Mechaniczne odnieanie, oczyszczanie terenw w okresie zimowym
Teren dziaalnoci: wojewdztwo lubuskie (ary, aga, knica, Trzebiel, Jasie, Lubsko, Gubin, Krosno Odrzaskie, Zielona Gra, Nowa Sl )
 

 

Hejanpol

 

Nawierzchnie z kostki

betonowej i granitowej

Usugi koparko-adowark

Usugi minikopark

Wynajem sprztu

budowlanego

Mechaniczne odnieanie

 

 

Kontakt:

600 231 956

600 315 172

tel./fax

(68) 470 43 73


68-200 ary

ul. Baczyskiego 28/4

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow